Monday, May 7, 2007

Favorite Hindi books

1. Shekhar - Ek Jeevani (part 1)- Agyey

2. Shekhar - Ek Jeevani (part 2)- Agyey

3. Nadi ke Dweep - Agyey

4. Apane-apane ajnabi- Agyey

5. Yayaati - Vishnu Sakharaam Khandekar

6. Rag-Darbaari - Shree Laal shukla

7. Vishrampur ka Sant - Shree Laal shukla

8. Mujhe Chaand Chahiye - Surendra Verma

9. Mratunjay - Vishnu Sawant (Hindi)

10. Yatha-sambhav - Sharad Joshi

11. Vaishnav Ki Fislan: Harishankar Parsai

12. Gunaho ka Devata - Dharmveer Bharati

13. Aur Ant mein Prarthana- Udai Prakash

14. Tastari mein toofan: Meenaxi Puri

15. Apka Bunty : Mannu Bhandari

16. Saara Akash : Rajendra Yadav

17. Warren Hastings Ka Saand : Udai Prakash

18. Zindaginama : Krishna Sobti

19. Ghaalib Chuti Sharab: Ravindra Kaaliya

20. Chaak: Maitreyi Pushpa

21. Edennmam: Maitreyi Pushpa

22. Mitro Marjani: Krishna Sobti

23. Paul Gomara ka scooter: Udai Prakash

24. Maila Aanchal: Renu

25. Sunita : Jainendra

26. Peeli Chhatri Wali Larki: Udai Prakash

27. Tirich: Udai Prakash

28. Andha Yug: Dharam Vir Bharti

29. Dilo Daanish: Krishna Sobti

30. Kasap: Shyam Manohar Joshi

31. Tyaag Patra: Jainendra

3 comments:

mini said...

Nice collection of books!!

mini said...
This comment has been removed by the author.
Vidhya said...

I too like reading books. Iam very much interested to read books of Sudha Murti.

Srividhya :)

Whats new in Ajuby 0.5